Vergoedingen

Kinderysiotherapie

Elke verzekering vergoedt 18 maal een bezoek aan de kinderfysiotherapeut, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft uw kind nog recht op aanvullende behandeling mocht dit nodig zijn. Bij chronische indicaties kan er langer behandeld worden mits een specialist daar toestemming voor geeft en de verzekering dit goedkeurt.

Voor meer informatie vergoeding kinderfysiotherapie klik hier

https://www.fysiotherapieelisabeth.nl/images/downloads/KFT%20folder%20vs%201.0%20nov%202013.pdf

Kinderergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie vergoeding ergotherapie klik hier

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Logopedie

Logopedie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Alleen indien u bij CZ (hieronder vallen CZ, Delta Lloyd en OHRA) bent verzekerd ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en bevat een eigen bijdrage.

Voor meer informatie vergoeding logopedie klik hier

http://www.communicatiekunst.info/vergoeding-logopedie.html

 

Kinderdiëtetiek

Dieetadvisering zit in de basisverzekering voor 3 uur per jaar; onder de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen risico.

Afhankelijk van een aanvullende verzekering wordt er mogelijk meer tijd vergoed. Voor consulten die niet (meer) worden vergoed gelden de tarieven van de zorgverzekeraar of van de praktijk.

Voor meer informatie vergoeding kinderdiëtetiek klik hier
http://www.voeding-op-maat.nl/vergoeding/

Psychologie

Psychologische zorg

Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waarin het kind woont. Bij ons kunt u terecht voor vergoede psychologische behandeling binnen de Basis GGZ.
Uw kind komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de Basis GGZ wanneer de huisarts een verwijzing uitschrijft op basis van het vermoeden van de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose. Dit zal dan vervolgens via een diagnose (onderzoek) bij ons vastgesteld moeten worden voordat vergoede behandeling kan plaatsvinden.

Dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2009 wordt diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed.
Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Voor meer informatie vergoeding psychologie klik hier

praktijkwijs.nl/tarieven/