Vergoedingen

Kinderysiotherapie

Elke verzekering vergoedt 18 maal een bezoek aan de kinderfysiotherapeut, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft uw kind nog recht op aanvullende behandeling mocht dit nodig zijn. Bij chronische indicaties kan er langer behandeld worden mits een specialist daar toestemming voor geeft en de verzekering dit goedkeurt.

Voor meer informatie vergoeding kinderfysiotherapie klik hier

https://www.fysiotherapieelisabeth.nl/images/downloads/KFT%20folder%20vs%201.0%20nov%202013.pdf

Kinderergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie vergoeding ergotherapie klik hier

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Onze ergotherapeut heeft daarnaast ook een raamcontract Jeugdwet met Regio Alkmaar (Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest). Met een verwijzing van de huisarts of het Jeugdteam is vergoeding ambulante begeleiding Jeugdwet mogelijk.

Psychologie

Psychologische zorg

Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waarin het kind woont. Bij ons kunt u terecht voor vergoede psychologische behandeling binnen de Basis GGZ.
Uw kind komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de Basis GGZ wanneer de huisarts of het jeugdteam van de betreffende gemeenten een verwijzing uitschrijft op basis van het vermoeden van de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose. Dit zal dan vervolgens via een diagnose (onderzoek) bij ons vastgesteld moeten worden voordat vergoede behandeling kan plaatsvinden.

Onze psychologen en orthopedagogen hebben een raamcontract Jeugdwet met Regio Alkmaar (Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest).

Dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2009 wordt diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed.
Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Voor meer informatie vergoeding psychologie klik hier

praktijkwijs.nl/tarieven/