SAMEN MET ONS

 

Samen het beste voor kinderen is SAMEN met anderen het beste voor kinderen. Wij vinden het belangrijk om naast de disciplines binnen onze praktijk, óók buiten de muren van onze praktijk de verbinding te zoeken om zo kinderen, ouders, verzorgers en hun omgeving vanuit een multidisciplinaire blik en aanpak te begeleiden en ondersteunen. Daarom werken wij intensief samen met:

Barbra van Pommeren

Barbra biedt therapie en coaching aan ouders/volwassenen met uiteenlopende klachten, zoals burn-out, onzekerheid en faalangst, relatieproblemen, rouwverwerking, stress en trauma’s. Barbra biedt de therapie zowel op haar eigen praktijklocatie én ook binnen onze muren!

Nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Barbra van Pommeren.

06 144 411 34| b.vanpommeren@gmail.com | www.therapie-alkmaar.nl

Groothand Psychotherapie

Groothand Psychotherapie biedt behandeling voor kinderen, jongeren en hun ouders. Diagnostiek en behandeling kan uitkomst bieden als uw kind vastloopt, zoals met vriendschappen, op school of thuis. Door gezamenlijk in kaart te brengen wat er speelt en vervolgens een passende behandeling aan te bieden, kan uw kind weer op de rit geholpen worden. Dit kan bestaan uit gesprekken met u, uw kind of een combinatie hiervan.De behandeling duurt zo kort als het kan en zo lang als nodig.

Nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met psychotherapeut Renee Groothand.

06 124 535 85 | renee@groothandpschotherapie.nl | www.groothandpsychotherapie.nl

J.S. van Eeuwijk, kinder- en jeugdpsychiatrie 

J.S. van Eeuwijk, kinder- en jeugdpsychiater,  biedt onderzoek en behandeling voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die problemen ervaren in hun emoties en/of gedrag en hierdoor problemen ervaren thuis, op school of in hun sociale omgeving. Nadat in kaart is gebracht wat er aan de hand is en waar de klachten vandaan komen, wordt samen gekeken of er een passende behandeling geboden kan worden. Dit kan bestaan uit gesprekken, training of medicatie.

Nog vragen of wil t u meer informatie? Neem dan contact op met kinder- en jeugdpsychiater Jelke van Eeuwijk

info@jsvaneeuwijk.nl of via www.jsvaneeuwijk.nl

Communicatiekunst

Communicatiekumst, Praktijk voor logopedie Sint Pancras,  biedt behandeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar met vragen op het gebied van communicatie, taal-en spraakontwikkeling en afwijkende mondgewoonten. Als logopedist is Bea Kunst deskundig in het onderzoeken,  diagnosticeren, en het behandelen van de volgende problemen; afwijkend mondgedrag, articulatie problematiek, auditieve problemen, Problemen met verwerking van zintuiglijke prikkels en spraak en taalontwikkelingsstoornissen.

Nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met logopedist Bea Kunst.

06 346 190 02 | bea@communicatiekunst.info | www.communicatiekunst.info

Voeding op maat

Voeding op Maat is een diëtistenpraktijk met specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen en jongeren en hun ouders. Bij deze praktijk bent u aan het juiste adres als het gaat om coeliakie,
voedselovergevoeligheid, maag- en darmklachten, over- of ondergewicht,kritische eters en natuurlijk de voeding voor, tijdens en na zwangerschap.Via ketenzorg worden cliënten met diabetes en hart- en vaatziekten behandeld.

Nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met diëtist en kinderdiëtist Ellen Blom.

06 239 448 82 | info@voeding-op-maat.nl | www.voeding-op-maat.nl