Psychologie

Alle kinderen en jongeren hebben periodes dat het minder goed gaat. In de meeste situaties gaat het na een tijdje vanzelf weer de goede kant uit. Soms gaat dit echter niet vanzelf. Het is dan verstandig om niet (langer) af te wachten en hulp te zoeken. Om te horen dat het meevalt, om tijdig bij te kunnen sturen of om direct in te kunnen grijpen. We stemmen de ondersteuning af op de behoefte van ouders en kind. Hulp kan bestaan uit contacten voor onderzoek, advies en/of begeleiding van het kind en/of de ouders.

 • Praktische en concrete adviezen
 • Persoonlijke benadering
 • Korte wachtlijst
 • Behandeling op maat
 • Oplossingsgericht

Leerproblemen en dyslexie

Gaat uw kind niet meer met plezier naar school? Heeft u het idee dat uw kind veel meer kan dan wat eruit komt? Heeft uw kind concentratie- en/ of werkhoudingproblemen? Reageert uw kind zijn frustratie van school thuis af? Dat kan wijzen op leerproblemen. Kinderen met leerproblemen veranderen soms in hun gedrag. Ze zijn snel boos en gefrustreerd, of worden juist stil en teruggetrokken. De vraag is dan: waar ligt de oorzaak? Wij kunnen de problemen in kaart brengen, u en de leerkracht adviseren en zo nodig de problemen behandelen.

 • Snelle en blijvende resultaten
 • Aandacht voor sociaal-emotionele aspecten
 • Behandeling niet langer dan nodig
 • Tips voor thuis
 • Samenwerking met school

Door een vraaggesprek, observaties en onderzoek wordt een behandelplan gemaakt. Ouders worden actief bij de behandeling betrokken. Binnen de Praktijk voor Kind en Jeugd is er samenwerking en afstemming met de kinderfysiotherapeut, logopedist, psycholoog, ergotherapeut en diëtist. Daarnaast kan er overleg zijn met bijvoorbeeld een arts en leerkracht.

Verwijzing

U kunt op eigen initiatief uw kind aanmelden, maar ook verwezen worden door de huisarts, kinderarts of school. In een telefoongesprek vertelt u kort over de reden van aanmelding. Ook beantwoorden we eventuele vragen over de procedure, de wachttijd en (vergoeding van) de kosten. Naar aanleiding van het telefoongesprek sturen wij u de passende aanmeldformulieren toe.

Na ontvangst van de aanmeldformulieren kan er, afhankelijk van de wachttijd, een afspraak gemaakt worden voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats met, indien mogelijk, beide ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van uw kind, is hij/zij ook bij het eerste gesprek aanwezig.

Behandelingen

 • Rots en water training
 • Zelf-WIJStraining
 • Angst en stemming
 • Gedragsproblemen
 • Traumatische ervaringen (EMDR)
 • Psychologisch onderzoek

Leerproblemen

 • Technisch leesproblemen en/of dyslexie
 • begrijpend leesproblemen
 • spellingproblemen
 • rekenproblemen en/of dyscalculie
 • vreemde talen (Engels)
 • meer en hoogbegaafdheid

Meer informatie: https://praktijkwijs.nl