Psychologie

Alle kinderen en jongeren hebben periodes dat het minder goed gaat. In de meeste situaties gaat het na een tijdje vanzelf weer de goede kant uit. Soms gaat dit echter niet vanzelf en is er even een steuntje in de rug nodig. Het is dan verstandig om niet (langer) af te wachten en hulp te zoeken. Om te horen dat het meevalt, om tijdig bij te kunnen sturen of om direct in te kunnen grijpen. We stemmen de ondersteuning af op de behoefte van ouders en kind. Hulp kan bestaan uit contacten voor onderzoek, advies en/of begeleiding van het kind en/of de ouders.

Behandeling

Zijn er problemen in de ontwikkeling van je kind (0-18 jaar), zoals eet-, slaap-, angst-of gedragsproblemen. Is je kind somber en/of angstig? Of juist vaak boos en gefrustreerd? Dan kan een kinder- en jeugdpsycholoog uitkomst bieden om samen te bekijken waar de problemen door veroorzaakt worden en welke hulp er nodig is!

 • Praktische en concrete adviezen
 • Persoonlijke benadering
 • Korte wachtlijst
 • Behandeling op maat
 • Oplossingsgericht

Leerproblemen en dyslexie

Gaat uw kind niet meer met plezier naar school? Heeft u het idee dat uw kind veel meer kan dan wat eruit komt? Heeft uw kind concentratie- en/ of werkhoudingsproblemen? Reageert uw kind zijn frustratie van school thuis af? Dat kan wijzen op leerproblemen. Kinderen met leerproblemen veranderen soms in hun gedrag. Ze zijn snel boos en gefrustreerd, of worden juist stil en teruggetrokken. De vraag is dan: waar ligt de oorzaak? Wij kunnen de problemen in kaart brengen, u en de leerkracht adviseren en zo nodig de problemen behandelen.

 • Snelle en blijvende resultaten
 • Aandacht voor sociaal-emotionele aspecten
 • Behandeling niet langer dan nodig
 • Tips voor thuis
 • Samenwerking met school

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

In een telefoongesprek wordt kort de reden van aanmelding besproken. Tijdens dit gesprek worden eventuele vragen over de procedure, de wachttijd en vergoeding beantwoord. Naar aanleiding van het telefoongesprek worden de passende aanmeldformulieren toegezonden. Wanneer de benodigde gegevens binnen zijn, wordt een intakegesprek gepland. De problematiek kan in kaart gebracht worden door middel van gesprekken, vragenlijsten, onderzoek en/of observatie. Als de problematiek in kaart is gebracht, wordt er een behandelplan opgesteld. Bij kinderen speelt de invloed van ouders een belangrijke rol, zodoende betrekken wij ouders actief bij de behandeling. Binnen de Praktijk voor Kind en Jeugd is er samenwerking en afstemming met de kinderfysiotherapeut en ergotherapeut. Daarnaast kan er overleg zijn met bijvoorbeeld een arts, psychotherapeut,  kinder- en jeugd psychiater,  Jeugdteam van betreffende gemeenten en leerkracht.

Verwijzing

U kunt op eigen initiatief uw kind aanmelden, maar ook verwezen worden door de huisarts, kinderarts of school. In een telefoongesprek vertelt u kort over de reden van aanmelding. Ook beantwoorden we eventuele vragen over de procedure, de wachttijd en (vergoeding van) de kosten. Naar aanleiding van het telefoongesprek sturen wij u de passende aanmeldformulieren toe.

Na ontvangst van de aanmeldformulieren kan er, afhankelijk van de wachttijd, een afspraak gemaakt worden voor een eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats met, indien mogelijk, beide ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van uw kind, is hij/zij ook bij het eerste gesprek aanwezig.

Onze psychologen, orthopedagogen hebben een raamcontract Jeugdwet met Regio Alkmaar (Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest). Met een verwijzing van de huisarts of het Jeugdteam is vergoeding mogelijk.

Onze kinder- en jeugdpsychologen zijn gespecialiseerd in:

Behandelingen

 • Het Jonge kind (MH)
 • Milde psychische klachten waaronder; stemmingsproblemen, angstproblemen, verminderd zelfbeeld
 • Begeleiding bij ADHD
 • Ouderbegeleiding
 • Traumatische ervaringen (EMDR)
 • Rots en water training
 • Zelf-WIJStraining
 • Psychologisch onderzoek

Leerproblemen

 • Technisch leesproblemen en/of dyslexie
 • begrijpend leesproblemen
 • spellingproblemen
 • rekenproblemen en/of dyscalculie
 • vreemde talen (Engels)
 • meer en hoogbegaafdheid

Meer informatie: https://praktijkwijs.nl