Logopedie

‘Communicatie op maat’

Communiceren is voor ieder mens een basisbehoefte. Daarom gaat de logopedist met iedere cliënt op zoek naar handvatten, hulpmiddelen en oefeningen die helpen om de communicatie te stimuleren. Soms betekent dit een behandeling in de praktijk, een andere keer is ondersteuning in de vorm van een cursus gewenst.

In afstemming met ouders en andere betrokkenen wordt de juiste ondersteuning gezocht.

Het Hanen ouderprogramma

Naast individuele behandelingen wordt in Alkmaar en Purmerend het Hanen ouderprogramma aangeboden. Dit programma is in de jaren 70 in Canada ontwikkeld door Ayala Manolson en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wereldwijd uitgevoerd programma dat alleen door daarvoor speciaal opgeleide logopedisten mag worden gegeven.

Het doel van het programma is het verbeteren van de communicatie tussen ouder(s) en kind en daarmee het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van het kind. Daardoor verbetert het onderlinge contact tussen ouder(s) en kind. Dit wordt bereikt door ouders, aan de hand van de communicatieprincipes van Hanen, meer inzicht te geven in de belevingswereld van hun kind. Voor het volgen van het programma is een verwijzing logopedie noodzakelijk.

Het programma MEER DAN WOORDEN is speciaal voor kinderen met autisme ontwikkeld. Het programma PRATEN DOE JE MET Z’N TWEEËN voor kinderen met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling. Het Hanen ouderprogramma wordt op verschillende dagen en avonden gegeven. Aanmelden kan het gehele jaar.

De principes van Hanen worden in de cursus Learning Language and Loving It ook aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers geleerd.

Verwijzing

Voor logopedie is een verwijzing nodig van een jeugdarts, tandarts of huisarts.

Behandelingen

Binnen de praktijk voor KIND & JEUGD Alkmaar werken logopedisten die deskundig zijn in het onderzoeken, diagnosticeren, en het behandelen van de volgende problemen:

Doelgroepen zijn kinderen met (ernstige) spraak/taalproblemen, waaronder kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/ of autisme. Hierbij wordt ondersteunde communicatie ingezet waar nodig.

Meer informatie: www.communicatiekunst.info