Kinderergotherapie

Kinderergotherapeuten werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die een verminderde participatie in het dagelijks en maatschappelijk leven ervaren door:

  • lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking;
  • leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
  • belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Wanneer een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken, kan het kind terecht bij een kinderergotherapeut. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een kinderstoel, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing mogelijk.

De hulpvraag vormt het uitgangspunt en het kind staat hierbij centraal. De kinderergotherapeut werkt samen met verschillende zorgverleners en organisaties, om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw kind te bereiken.

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert eventueel de omgeving van het kind. Doel is dat het kind optimaal kan functioneren en om kan gaan met zijn belemmeringen en gebruik kan maken van zijn sterke kanten. Hierdoor kan uw kind bij de gewone dagelijkse activiteiten weer mee doen en wordt zijn zelfstandigheid vergroot.

Door een vraaggesprek, observaties en onderzoek wordt door de kinderergotherapeut een behandelplan gemaakt. Ouders worden actief bij de behandeling betrokken. Binnen de Praktijk voor KIND & JEUGD Alkmaar is er samenwerking en afstemming met de kinderfysiotherapeut en psycholoog. Daarnaast kan er overleg zijn met bijvoorbeeld een arts, psychotherapeut, kinder -en jeugd psychiater, Jeugdteam betreffende gemeenten, Integrale Vroeghulp, leerkracht of samenwerkingsverband.

Verwijzing

Vaak wordt uw kind door school, huisarts of andere hulpverlener naar ons doorverwezen. Maar ook zonder een verwijzing kunt u bij de kinderergotherapeut terecht middels een Directe Toegang Ergotherapie (DTE), tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden.

Onze  ergotherapeut heeft een raamcontract Jeugdwet met Regio Alkmaar (Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest). Met een verwijzing van de huisarts of het Jeugdteam is vergoeding mogelijk.

Behandelingen

Begeleiding en behandeling van de kinderergotherapeut kan onder andere gericht zijn op:

  • het verbeteren van onderliggende functies waar de problemen uit voortkomen, Zoals, fijne motoriek, spierkracht, handvoorkeur;
  • het verbeteren van concrete praktische vaardigheden zoals tekenen, knippen, knutselen, kleuren, schrijfvoorwaarden/schrijven;
  • het vergroten van de zelfstandigheid zoals het verbeteren van de uitvoer van het zichzelf kunnen wassen, afdrogen, aan- of uitkleden, tanden poetsen, haren kammen, knopen vastmaken, veters strikken, eten met bestek;
  • het planmatig uitvoeren van vaardigheden, optimaliseren van de aandacht/ concentratie en zelfstandig werken, het automatiseren van vaardigheden, het plannen en organiseren van activiteiten;
  • stimuleren van de spelontwikkeling;
  • adviseren omtrent de leef-/leeromgeving; zoals aanpassingen en hulpmiddelen thuis en op school;
  • in kaart brengen van mogelijke onderliggende problemen en dit zonodig behandelen. Zoals een verstoorde sensorische informatie verwerking of visueel ruimtelijke problematiek.

Voor meer informatie klik hier.