Hoe werken wij

Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of u kunt het contactformulier invullen. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend informeren of een vraag stellen.

Persoonlijk gesprek en onderzoek

In een paar afspraken bespreken we samen de hulpvraag van u en uw kind, maken we een plan van aanpak en bekijken we of u en uw kind op de juiste plek zijn. Aan de hand hiervan, vragenlijst(en), observatie(s) of testen wordt de aard van het probleem nader onderzocht. Dit alles vindt plaats in een veilige sfeer, kijkend en onderzoekend vanuit de mogelijkheden die kinderen hebben.

Behandeling

Een behandeling is individueel of in een groep. Wij gaan ervan uit dat u aanwezig bent bij de behandeling. Daardoor krijgt u goed zicht op hoe uw kind bij ons oefent, leert en ontwikkelt. Daarnaast kunnen we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind, zowel in de thuissituatie als elders. Dit vergroot het effect van de behandeling en verkort de totale behandelduur.

Wij werken met verschillende disciplines onder 1 dak. Wanneer er meerdere vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind is overleg, afstemming en behandeling laagdrempelig te realiseren.

Afsluiting en evaluatie

Aan het eind van de behandeling is er een evaluatiemoment. Tijdens dit moment is er ruimte voor terugkoppeling van uw ervaringen rondom de behandelingen. Door uw feedback kunnen wij leren, verbeteren en ontwikkelen.

Afmelden

U kunt uw afspraak ten alle tijden wijzigen of annuleren. Indien u dit minimaal 24 uur vóór uw afspraak doorgeeft, kan dit kosteloos. Indien u dit doet binnen 24 uur voor uw afspraak, dan zien wij ons genoodzaakt u, ongeacht de reden van verhindering kosten van de behandeling in rekening te brengen. Deze rekening betaalt u zelf en kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Onze plichten

Praktijk voor KIND & JEUGD Alkmaar, gevestigd te Edisonweg 10 1821 BN Alkmaar, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk. Voor een volledige weergave van ons privacyreglement.